Op de pagina financieel zal het bestuur van de Stichting de financiële situatie publiceren. Jaarlijks is dit de collecte-opbrengst totaal en de toedeling aan de deelnemende landelijke goede doelen. Het bestuur verwacht deze informatie voor 1 mei van het betreffende jaar te publiceren.

Tevens wordt op deze pagina het verslag van de kascontrolecommissie en de jaarrekening gepresenteerd over het voorafgaande kalenderjaar. Het bestuur verwacht deze informatie voor 1 februari van elk jaar te publiceren. 

Collecte-opbrengst 2020

 

Totaal heeft de eerste collecte van de Goede Doelen Week Margraten € 12.153,65 opgebracht. Een heel mooi resultaat en daarvoor bedanken wij alle gulle donateurs. Hartelijk dank ook aan eenieder die heeft meegewerkt om dit resultaat te behalen. Een groot aantal donateurs heeft ervoor gekozen elk goed doel gelijkelijk toe te bedelen. De overigen hebben per goed doel aangegeven welk bedrag moet worden toebedeeld. Per goed doel gespecificeerd (onder inhouding van een klein percentage om de kosten van de  actie 2021 te bekostigen):

Alzheimer Stichting                                         € 1.170

Prins Bernhard Cultuurfonds                         €    774,42

Diabetes Fonds                                                €    934,87

Gehandicapte Kind                                          €    950,36

Hartstichting                                                     € 1.133,40

Hersenstichting                                                €    978,38

KWF Kankerbestrijding                                    € 1.493,28

Maag Darm Lever                                             €    987,41

Nederlandse Brandwonden Stichting            €    892,88

Nierstichting                                                       € 1.021,80 

Reumafonds                                                       € 1.009,24 

 

 

 

Totaal is € 12.153,65 opgehaald en op de rekening van de Stichting gestort

in de collecte week en de nasleep ervan. Voor de eerste keer dat de collecte op deze manier werd gehouden is dat een geweldig resultaat, waarvoor dank aan alle gulle gevers. Dank ook aan iedereen die zich heeft ingezet om dit resultaat te behalen.

Heel veel donateurs hebben ervoor gekozen om elk van de elf goede doelen gelijkelijk te bedelen. Een groot aantal heeft er voor gekozen per goed doel toe te bedelen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de volgende verdeling (onder inhouding van een percentage om de kosten van de actie 2021 te bekostigen):

Alzaheimer Nederland          € 1.170

Prins Bernhard Cultuurfonds   €   774,42

Diabetes Fonds                €   934,87

Het Gehandicapte Kind         €   950,36

Hartstichting                 € 1.133,40

Hersenstichting               €   978,38

KWF Kanker bestrijding        € 1.493,28

Dank ook aan alle sponsoren die deze eerste week mogelijk hebben gemaakt met een financiële of materiële bijdrage.  

Information

Blog

Company

Photos

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected

© 2020 Goede Doelen Week Margraten