Organisatie

 

Doelstelling GDW Margraten

De stichting GDW Margraten streeft ernaar om de aangesloten goede doelen financieel te ondersteunen. Concreet houdt dit in dat de stichting jaarlijks een gezamenlijke Goede Doelen-collecte houdt ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning en voor wetenschappelijk onderzoek van uiteenlopende ziektes. 

De stichting wil met deze gezamenlijke actie meer maatschappelijke bewustwording creëren en de betrokkenheid van inwoners vergroten, zodat we de aangesloten goede doelen financieel kunnen blijven ondersteunen.

Dagelijks bestuur GDW:

Voorzitter: Rina Heuts-Van Laar
Secretaris: Vincent Daemen
Penningmeester: Jac Heuts
 

Overige bestuursleden:
Audrey Van Wissen-Prevoo en Monique Lemmens-Moonen

Werkgroepen GDW:

1. PR/communicatie, contactpersoon Audrey Van Wissen-Prevoo
2. Planning en materialen, contactpersoon Monique Lemmens-Moonen
3. Financiën, contactpersoon Jac Heuts
 

Stichting GDW Margraten draait uitsluitend op vrijwilligers.
Ook de bestuurders zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen financiële beloning.

Information

Blog

Company

Photos

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected

© 2020 Goede Doelen Week Margraten