In het beleidsplan van de Stichting is verwoord dat het bestuur de kosten voor de organisatie van de GDW zo min mogelijk wil laten drukken op de collecte-opbrengst. Het bestuur zoekt daarom voortdurend naar sponsoren en donateurs die de Stichting willen ondersteunen bij de organisatie van de Goede Doelen Week. Dat kan in financiële zin zijn maar ook materiële steun is bijzonder welkom. Tenzij de sponsor of donateur aangeeft daarop geen prijs te stellen zal hiervan melding worden gemaakt op deze pagina. 

Sponsers 2020 (eerste jaar GDW):

Metis Notarissen

Gemeente Eijsden-Margraten

Rabobank Zuid-Limburg Oost

Firma Opreij Margraten

Drukkerij Comar Margraten

SXC solutions Margraten

Rebema Margraten

.......

(in bewerking)

Information

Blog

Company

Photos

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected

© 2020 Goede Doelen Week Margraten