Wat is GDW Margraten?

GDW staat voor Goede Doelen Week. Het is een (burger)initiatief van lokale vrijwilligers van landelijke goede doelen. Deze hebben zich verenigd in een stichting. Ze collecteren gezamenlijk tijdens de Goede Doelen Week Margraten.

 

Waar wordt de collecte gehouden?

De Goede Doelen Week Margraten wordt gehouden in Margraten.

 

Wanneer vindt de GDW Margraten plaats?

Gevolgen coronavirus!

De collecte is uitgesteld tot week 41 (5 t/m 10 oktober) 2020!

De collecte wordt gehouden in de week van 4 t/m 11 april 2020 . Bij het begin van deze periode ontvangt u een envelop van de collectant. In deze envelop zit een brief met een toelichting en op de achterzijde een lijst met de goede doelen. Per goed doel kunt u aangeven welk bedrag u doneert. Het totaalbedrag plus de invullijst wordt in de door u gesloten envelop weer opgehaald door de collectant. U dropt de envelop in de collecte-emmer die de collectant bij zich heeft. 

 

Waarom werken de goede doelen samen?

Door samen te werken, zetten de vrijwilligers van verschillende fondsen zich gezamenlijk in voor alle doelen. Zo kunnen ze beter collecteren in alle straten in Margraten.

Door de gezamenlijke actie krijgt u als inwoner van Margraten minder collectanten aan de deur.

Met de nieuwe manier van collecteren kunt u, voordat de collectant komt, rustig bepalen welke doelen u wilt steunen en met welk bedrag.

 

Wat is het doel van GDW Margraten?

De stichting GDW Margraten heeft als doel de aangesloten goede doelen financieel te ondersteunen.

 

Hoe werkt de gezamenlijke collecteweek?

Onze collectanten bezorgen huis-aan-huis enveloppen met een invullijst.

Op de invullijst staan alle deelnemende fondsen vermeld, gevolgd door een invulvakje.

In dit vakje kunt u het bedrag invullen dat u aan het betreffende fonds wilt doneren.

De invullijst doet u, samen met het totale schenkingsbedrag in contanten, in de envelop.

De envelop wordt door de collectant bij u opgehaald.

 

Wat doe ik als ik de collectant heb gemist?

Heeft u de collectant gemist, dan kunt u uw envelop inleveren bij een van de adressen vermeld in de brief.


Hoe wordt de collecte-opbrengst verdeeld?

Na een gezamenlijke telling worden de bedragen toegekend aan de deelnemende fondsen, zoals dit door u is aangegeven op de invullijst. De opbrengsten worden bekend gemaakt via lokale media en op deze website.

 

Zijn alle aangesloten goede doelen erkend?

Jazeker, alle goede doelen beschikken over de CBF-erkenning.
 

Kan ik ook per bank overmaken?
 

Als u liever per bank de goede doelen wenst te steunen dan kan dat natuurlijk ook. U kunt dan overmaken op de bankrekening van de Stichting GDW Margraten (NL53RABO0349870535) met een specificatie van het bedrag per goed doel of overmaken aan de betreffende goede doelen zelf. Daarmee heeft u dan bewijs voor het doen van aangifte inkomstenbelasting. 

Kan ik de stichting helpen?

Natuurlijk! Ten eerste zijn we ontzettend blij met uw donatie. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Neem contact op met een van de bestuursleden. 

Information

Blog

Company

Photos

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected

© 2020 Goede Doelen Week Margraten