Blog

Samen staan we sterk!

Samen staan we sterk!

In de Goede Doelen Week Margraten wordt er gezamenlijk gecollecteerd voor 11 landelijke goede doelen met een CBF-keurmerk. Door samen in één week per jaar te collecteren zijn er minder collectanten nodig en kunnen mooie opbrengsten behaald blijven.

 

Binnen het gebeuren van het coronavirus en alles er omheen is de GDW  maar een klein gegeven. Het belangrijkste is dat nu alle aandacht uitgaat naar hoe we deze situatie leefbaar houden.

Daarom heeft het bestuur van de GDW in overleg met Collecteplan Nederland dan ook besloten deze week  die gehouden zou worden in week 15 van 11 t/m 18 april, uit te stellen.

We hopen over niet te lange tijd met veel enthousiasme de draad weer op te kunnen pakken en de GDW zal dan plaats vinden in week 41 van zat. 9 okt. t/m zat. 16 oktober.

Al  luisterend naar elkaar kwam de opzet van de GDW tot stand.

Luister nu ook naar elkaar, naar je omgeving en naar jezelf.

Zowel voor deze uitzonderlijke situatie als voor de GDW blijft het motto: SAMEN STAAN WE STERK.

Blijf gezond!

 

Bestuur GDW Margraten.

Informatie

Samen staan we sterk!
In de Goede Doelen Week Margraten wordt er gezamenlijk gecollecteerd voor 11 landelijke goede doelen met een CBF-keurmerk. Door samen in één week per jaar te collecteren zijn er minder collectanten nodig en kunnen mooie opbrengsten behaald blijven.