Financieel

Hele mooie opbrengst voor de Goede Doelen Week 2020

Namens alle goede doelen willen wij de inwoners van Margraten heel hartelijk danken voor hun bijdrage! Zie hieronder de totaalbedragen per goed doel. De volgende Goede Doelen week zal plaats vinden in week 15 van 11 t/m 18 april 2021.

 

Kascontrole 2020 GDW

 

Verslag van de kascontrole van de Stichting Goede Doelen Week Margraten.

Aangeleverd; verslag penningmeester, facturen en bankafschriften.

Een controle op volledigheid is niet mogelijk omdat niet elke donatie wordt gedekt door een schriftelijk stuk en er nadien nog diverse enveloppen zijn aangeleverd.

De inhoud van de opgehaalde emmers is door verschillende mensen gecontroleerd en geteld. De gelden zijn overhandigd aan de penningmeester.

Deze heeft de bedragen gestort op de bankrekening van de Stichting. Dat traject is volledig te volgen, aan de hand van de bankafschriften. De kosten zijn gedekt door bescheiden.

Het totaalbedrag aan inkomsten  is € 13.735,62

Totaalbedrag aan uitgaven (verdeling gelden goede doelen en kosten)  €  12.674,12                                                                                                                                  

Dat resulteert in een positief eindsaldo per 31-12-2020  van                     €    1061,50

De kosten zijn gedekt door bescheiden en de verdeling over de goede doelen is te volgen via de bankrekeningafschriften.  Derhalve verzoek ik het bestuur van de Stichting de penningmeester decharge te verlenen.

 

Margraten 08-01-2021

mr JHM Lemmens